penge
18. august 2022

Varmechecken

Fjernvarme Horsens' rolle og boligejernes ansvar.

Fjernvarme Horsens modtager pt. en del henvendelser omkring varmechecken.

Fjernvarme Horses har ikke noget at gøre med varmecheckens udsendelse og udvælgelsen af modtagerne.

Det er Energistyrelsen, som står for håndteringen og vi henviser til deres hjemmeside om emnet, https://varmecheck.dk/

Vores kunder er som udgangspunkt ikke berettigede til varmecheck, da et af kravene er, at varmeværket skal benytte 65% naturgas eller mere i produktionen. Som oplyst på årsopgørelsen og på vores miljødeklaration udgjorde naturgas kun 2,8% af produktionsmikset i senest opgjorte varmeår.

Medierne omtaler flere eksempler på kunder i vores forsyningsområde, som alligevel har fået udbetalt varmechecken.

Årsagerne kan være:

  • Boligejeren har ikke opdateret BBR. Når boligen skifter opvarmningsform er det boligejerens ansvar at opdatere Bygnings- og Boligregistret (BBR) med korrekte oplysninger. Hvis dette ikke er sket, vil det kunne generere en uberettiget udbetaling af varmechecken.

Fjernvarme Horsens har naturligvis ikke lov til at ændre i BBR-registreringen af private ejendomme. Det er udelukkende boligejerens ansvar, at oplysningerne er opdaterede og korrekte.

  • Skæringsdatoen for myndighedernes indhentning af oplysninger var 1. januar 2022. De boligejere, som efter denne dato har fået fjernvarme, kan alligevel have fået varmechecken, også selv om de har opdateret BBR-registret - se ovenfor.

Fjernvarme Horsens har ingen indflydelse på ovennævnte forhold og henviser til myndighederne.

Men vi opfordrer naturligvis vores forbrugere til at sikre, at deres bolig er korrekt registreret i Bygnings- og Boligregistret.