Højdezonen
29. august 2022

Gult fjernvarmevand!

Fjernvarmevandet i den såkaldte højdezone tilsættes farvestof. Det sker for at opspore lækage.

Fjernvarmevandet er under normale omstændigheder ikke i berøring med drikkevandet.

Hvis der er en lækage i ejendommens fjernvarmeanlæg, kan fjernvarmevandet trænge ind i drikkevandet - eller omvendt, alt efter trykforholdene.

Vi har konstateret uregelmæssigheder, der tyder på en lækage et sted i den såkaldte højdezone. Derfor tilsættes fjernvarmevandet farvestof.

Hvis fjernvarmeanlægget fungerer som det skal, vil man som forbruger ikke kunne se nogen ændringer.

Hvis der derimod er en lækage i anlægget, vil drikkevandet kunne farves gult. Der er tale om et kraftigt farvestof, så man vil ikke være i tvivl.

Man skal i så fald straks kontakte sin VVS'er, da det indvendige fjernvarmeanlæg tilhører boligejeren.

Det er vigtigt, at en eventuel fejl bliver rettet hurtigst muligt.

Farvestoffet er uskadeligt.

Fjernvarmevand er ikke bare almindeligt vand, men derimod behandlet, ilt-frit vand. Hver liter vand der mistes i fjernvarmesystemet, skal erstattes af en ny liter, dyrt behandlet vand. Som fjernvarmebruger har du derfor ekstraudgifter ved utætheder i anlægget - enten i form af øget vandforbrug eller en dårlig udnyttelse af fjernvarmen.

I tilfælde af utætheder kan man risikere, at vasketøjet bliver farvet. Problemet er dog let løst: farven vaskes nemt ud af tøjet igen med almindeligt koldt vand.

Området, der tilsættes farvestof, ses her. Skitsen er omtrentlig.

Klik på kortet for at zoome.