Coronavirus
13. marts 2020 (opdateret 21. august)

Coronavirus/COVID-19: Sådan håndterer vi situationen

Som forsyningsvirksomhed er Fjernvarme Horsens kategoriseret som en del af samfundets ”kritiske infrastruktur”. Derfor følger og efterlever vi de anbefalinger som Energistyrelsen har udarbejdet til forsyningsvirksomheder.

Opdatering: Receptionen er desværre igen lukket for personligt fremmøde. Sådan kan vi bedst beskytte både gæster, kunder og medarbejdere.

Vi har forholdt os til anbefalingerne og indført forholdsregler og instrukser, så vi bedst muligt sikrer vores medarbejdere, forsyningen og de borgere og samarbejdspartnere vi har kontakt til.

Alle vores medarbejdere har fået grundig instruktion i den nye hverdag og alle er meget opmærksomme på, at vi har et særligt ansvar i forhold til at udvise samfundssind, samtidig med at vi opretholder den kritiske forsyningssikkerhed. Der er særligt fokus på at skærme medarbejderne i kontrolrummet, som varetager driften og forsyningen.

  • Alle medarbejdere møder fysisk,men vi begrænser fortsat fysisk mødeaktivitet, hvor det er muligt.
  • Reception og administration er igen lukket for fysisk fremmøde. Brug i stedet telefonisk kontakt.
  • Kontrolrummet genåbnes langsomt. Afstandskrav og maks. 10 personer på én gang. Fokus på rengøring og hygiejne. Alt i kontrolrummet sprittes af både før, under og efter vagtskifte.
  • Vores anlægsarbejder i forbindelse med udrulningen af fjernvarmeplanen normaliseres i takt med den trinvise genåbning af samfundet.
    • Installationsarbejder på privat grund udføres, hvis beboerne giver deres skriftlige tilladelse. Vi er stærkt opmærksomme på, at alle retningslinjer fortsat overholdes og hensigtsmæssig adfærd udvises.
  • Ved akutte, forsyningsmæssige problemer har vi et nødberedskab.

Hensyn til medarbejdere
Får man besøg af en af vores medarbejdere, bedes man respektere, at medarbejderen er en del af samfundets kritiske infrastruktur. Derfor skal man holde afstand til medarbejderen, undlade at bringe medarbejderen i kontakt med evt. smittekilder og undgå fysisk kontakt.