Sikkerhed ved aflæsning af affald

Miljø og sikkerhed ved arbejde på kraftvarmeværket prioriteres højt. Det gælder både for egne og for eksterne medarbejdere.

Vi arbejder løbende på, at forbedre både de miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold på virksomheden.

I affaldsfolderen kan du læse nærmere omkring de arbejdsmiljø og sikkerhed samt praktiske forhold, der er ved aflæsning af affald på kraftvarmeværket i Horsens.

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i en given situation, skal du altid kontakte en af de ansatte ved kraftvarmeværket.

Affaldsfolder - Kraftvarmeværket