Flag

Vedtægter, mv.

Her finder du links til relevante dokumenter for andelshavere i Fjernvarme Horsens.


For eksisterende ledningsnet:


For nye kunder i det fremtidige ledningsnet:

Kontakt Fjernvarme Horsens for nærmere information.