Ordinær generalforsamling 2019

Andelshavere indbydes til ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

Tirsdag d. 22. oktober 2019 kl. 19:00-20:30
på Hotel Opus, Egebjergvej 1, Horsens

BEMÆRK! Ifølge vedtægterne kræves der fremover tilmelding til generalforsamlingen.
Tilmelding derfor senest den 15. oktober på nedenstående formular.
(FRISTEN ER UDLØBET.)

ENDELIG DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport.
 4. Fremlæggelse af budget for det indeværende regnskabsår
 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen
  (Der er ikke stillet nogen forslag)
 6. Behandling af indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
  (Der er ikke indkommet forslag)
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 9. Godkendelse af den af bestyrelsen valgte revisor.
 10. Eventuelt.

Forslag fra andelshavere eller varmeaftagere (der jf. vedtægternes punkt 6.8 er stemmeberettigede), som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være modtaget skriftligt hos bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.

Den reviderede årsrapport, endelig dagsorden og eventuelle forslag (der er ikke indkommet forslag) vil være tilgængelige for eftersyn på Fjernvarme Horsens’ kontor og på www.fjernvarmehorsens.dk senest tirsdag den 15. oktober 2019.

Ønsker man at overdrage sin(e) stemme(r) skal man udfylde denne stemmefuldmagt, som skal medbringes på generalforsamlingen.

Niels Karl Grønlund
Formand

Christian Niederbockstruck
Direktør


Tilmeldingsformular

Fristen for tilmelding er udløbet.