Generalforsamling 2017

Der indkaldes til generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

Mandag d. 23. oktober 2017 kl. 18:00-20:45
på FÆNGSLET, Fussingsvej 8, 8700 Horsens

 

DAGSORDEN

 

HUSK:

Tilmelding er nødvendig for deltagelse i infomøde og spisning. Tilmelding var senest d. 16. oktober 2017

 

Fuldmagt

Ønsker du at give fuldmagt til at stemme ved generalforsamlingen skal du udfylde formularen på dette link. Udskriv den og lad fuldmagtshaveren medbringe den til generalforsamlingen.

Kl. 18:00

Informationsmøde

Oplæg fra bestyrelsesformand i Fjernvarme Horsens A/S, Lars Goldschmidt, og direktør i Fjernvarme Horsens, Christian Niederbockstruck. Emnerne er energipolitiske trends og fjernvarmens rolle i den grønne omstilling i Danmark samt Fjernvarme Horsens fokus på miljø, økonomi og forsyningssikkerhed for nuværende andelshavere.

   
Kl. 19:00 Fjernvarme Horsens er vært ved en let forplejning.
   
Kl. 19:30 Ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a.
 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport.
 4. Fremlæggelse af budget for det indeværende regnskabsår.
 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
  1. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne.
  2. Bestyrelsen stiller forslag om at bestyrelsen bemyndiges til at kunne gennemføre en ændring af selskabets regnskabsår.
   Forslagene er nærmere forklaret i et selvstændigt notat, som kan rekvireres på selskabets kontor og ses på links nedenfor.
 6. Behandling af indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Godkendelse af den af bestyrelsen valgte revisor.
 10. Eventuelt.

Forslag fra andelshavere eller varmeaftagere (der jf. vedtægternes punkt 6.8 er stemmeberettigede), der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være modtaget skriftligt hos bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.

Den reviderede årsrapport, endelig dagsorden og de fuldstændige forslag er tilgængelig for eftersyn på Fjernvarme Horsens kontor og på links nedenfor fra mandag den 16. oktober.

Niels Karl Grønlund
Formand

Christian Niederbockstruck
Direktør

Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

Bilag