Flytterod

Vi er flyttet!

Den nye drifts- og administrationsbygning står færdig, og kontoret på Glentevej lukker.

Administration, projektafdeling, drift og produktion, som indtil nu har ligget på forskellige adresser i byen, flytter sammen i et nybygget domicil, som er integreret i kraftvarmeværket på Endelavevej 7 overfor genbrugspladsen.

Alle vores afdelinger samles på én adresse og vi glæder os til den synergieffekt, der vil opstå, når vi arbejder tættere sammen.

Mandag d. 6. marts slår vi dørene op til vores nye bygning på Endelavevej 7.

Kontoret på Glentevej 8 lukker permanent og de administrative funktioner rykker til Endelavevej.

Telefonnumre og -tider er de samme som hidtil.