Roertang

Udskiftning af fjernvarmemålere

I den kommende tid udskifter vi gamle målere med nye.

I samarbejde med Nordic Meter Replacement A/S og Hymøller VVS udskifter Fjernvarme Horsens over de næste måneder fjernvarmemålere.

Det sker primært i Horsens midtby, og berørte forbrugere vil forinden blive kontaktet af målerfabrikanten Kamstrup, som står for booking af tid.

Montørerne er udstyret med Id-kort, som de skal vise på forlangende.

Det skal se sådan ud:

Id Kort Maalerskift

Id Kort Hymoeller