Penge

Stiger varmeregningen?

For tiden er der fornyet debat om det såkaldte grundbeløb, som bortfalder pr. 1. januar 2019. Nogle steder vil det betyde kraftige stigninger på varmeregningen. Gælder det også i Horsens?

Nej, ikke i Horsens.

Grundbeløbet er blevet betalt til decentrale kraftvarmeværker som kompensation for, at de skulle stå klar med kapacitet til at producere el.

Den grønne omstilling betyder en højere produktion af el fra fx vindmøller. Derfor er elprisen faldet, og derfor tjener de decentrale kraftvarmeværker ikke længere mange penge på salg af el. Men værkerne skal stadig stille kapaciteten til rådighed og det er dyrt.

Når grundbeløbet bortfalder, bliver disse værker endnu hårdere ramt. Derfor arbejder branchen på at påvirke politikere til at finde et alternativ til grundbeløbet, der fx fremmer omstilling til biomasse, eller giver værkerne frit brændselsvalg.

Fjernvarme Horsens modtager også grundbeløbet, men da det har været kendt siden 2005, at tilskuddet ville falde bort i 2018, har vi udvist rettidig omhu og afskrevet beløbet, så priserne ikke påvirkes, når tilskuddet bortfalder.