Homeheat S Homepage 1

Nye units gør det endnu nemmere

Fjernvarme Horsens tilbyder nu units, som ikke kræver indstilling.

Fjernvarmeanlægget i en bolig - i daglig tale en unit - skal efter loven kunne tilpasse sig vind og vejr ved hjælp af et såkaldt vejrkompenseringsanlæg. Det betyder god varmekomfort, men også, at der kan være behov for indregulering og justeringer, fx i forhold til skiftende årstider.

Fjernvarme Horsens har fået dispensation fra reglerne og lov til at benytte units uden vejrkompensering. Det må vi, fordi vores varmeværker og ledningsnet er så teknologisk avancerede, at vi kan håndtere vejrkompenseringen centralt, allerede inden varmen når frem til den enkelte bolig. Her undgår forbrugeren justeringer og indregulering af unit’en og behøver blot indstille sine termostater. Andelshaverne kan samlet set glæde sig over en bedre driftsøkonomi, når varmen kan reguleres centralt og dermed udnyttes bedre.

Modellerne af units uden vejrkompensering er skræddersyet nøjagtig til forholdene her i Horsens og de produceres af de samme anerkendte producenter som hidtil og i samme høje kvalitet.

Forbrugeren vælger stadigvæk selv den optimale unit fra vores sortiment sammen med sin VVS’er.

Der kan være særlige forhold, fx længden på stikledningen, som kræver en anden løsning. VVS'erne er orienteret om mulighederne, og hvis man bliver inden for ordningens rammer, bliver det ikke dyrere for forbrugeren, som stadig får en brugsklar og komplet fjernvarmeløsning til den faste lave pris.

Forbrugere, som ønsker vejrkompensering, selv om det iflg. vores ordning ikke er nødvendigt, må gerne få det; blot skal man selv betale merprisen.