Penge

Ingen grund til bekymring

Selv om et nyhedsbrev fra ISTA/Clorius antyder noget andet, så er der ingen grund til at bekymre sig om en udsigt til prisstigninger på fjernvarmen i Fjernvarme Horsens' forsyningsområde.

Ista/Clorius, som arbejder med registrering af energiforbrug, har udsendt et nyhedsbrev til sine kunder - primært boligforeninger og ejere af udlejningsejendomme - hvori der berettes om mulige, store prisstigninger for fjernvarmekunder i den kommende tid. Med brevet vil Ista/Clorius gøre opmærksom på, at de vil kunne stå for beregning, varsling og håndtering af nye aconto-beregninger.

Brevet er desværre også sendt ud i Fjernvarme Horsens' forsyningsområde, og vi har modtaget en del bekymrede henvendelser på den baggrund.

Fjernvarme Horsens vil derfor gerne slå fast, at der IKKE kommer prisstigninger på fjernvarmen i Horsens som følge af de to forhold, der nævnes af Ista/Clorius.

Vi har tidligere beskrevet de to forhold og hvorfor de ikke er relevante for Fjernvarme Horsens' forbrugere:

Forrentning af indskudskapital

Kernen i sagen er en afgørelse, der giver ejerne mulighed for at forrente den såkaldte indskudskapital og dermed bruge varmeforbrugernes penge til andre formål. Det betyder ekstraregninger til kunderne.

Men Fjernvarme Horsens er et såkaldt A.m.b.a., hvilket betyder, at fjernvarmeselskabet er ejet af forbrugerne selv og ikke af kommunen eller andre private interesser. Det er således forbrugerne af fjernvarmen i Horsens, der bestemmer. Da vi er underlagt det såkaldte hvile-i-sig-selv-princip, skal et eventuelt overskud skal betales tilbage til kunderne. Derfor giver det ingen mening for Fjernvarme Horsens at benytte sig af muligheden for først at opkræve pengene - og derefter betale dem tilbage igen.

Grundbeløbets bortfald

Ved årsskiftet 2018/19 bortfaldt det såkaldte grundbeløb. Nogle steder betyder det kraftige stigninger på varmeregningen, men ikke i Horsens.

Fjernvarme Horsens har været blandt modtagerne af grundbeløbet, men da vi har vidst siden 2005, at tilskuddet ville falde bort i 2019, er det indregnet i vores budgetter.

I forbindelse med at vi i 2014 købte Horsens Kraftvarmeværk af DONG Energy, sikrede vi grundbeløbet (dvs. fastlåste tilskuddets størrelse) for resten af perioden. Beløbet er blevet brugt til at betale afskrivningerne og da værket er afskrevet samtidig med støttens bortfald, vil det IKKE påvirke fjernvarmeprisen.