Coronavirus
13. marts 2020 (opdateret 31. marts)

Coronavirus/COVID-19: Sådan håndterer vi situationen

Som forsyningsvirksomhed er Fjernvarme Horsens kategoriseret som en del af samfundets ”kritiske infrastruktur”. Derfor følger og efterlever vi de anbefalinger som Energistyrelsen har udarbejdet til forsyningsvirksomheder.

Vi har forholdt os til anbefalingerne og indført forholdsregler og instrukser, så vi bedst muligt sikrer vores medarbejdere, forsyningen og de borgere og samarbejdspartnere vi har kontakt til.

Alle vores medarbejdere har fået grundig instruktion i den nye hverdag og alle er meget opmærksomme på, at vi har et særligt ansvar i forhold til at udvise samfundssind, samtidig med at vi opretholder den kritiske forsyningssikkerhed. Der er særligt fokus på at skærme medarbejderne i kontrolrummet, som varetager driften og forsyningen.

  • Vores medarbejdere arbejder så vidt muligt hjemmefra og fysisk mødeaktivitet er aflyst.
  • Reception og administration er lukket for fysisk fremmøde. Kontakt os telefonisk.
  • Medarbejdere i kontrolrummet har fået egen indgang og det øvrige personale er forment adgang til kontrolrummet. Medarbejderne spiser også for sig selv og alt i kontrolrummet sprittes af både før, under og efter vagtskifte.
  • Vores anlægsarbejder i forbindelse med udrulningen af fjernvarmeplanen er reduceret til kun at omfatte hovedledninger.
  • Derudover begrænses vores arbejde ude i byen til kun at omfatte nødvendige indsatser for at opretholde og sikre forsyningen.
  • Ved akutte, forsyningsmæssige problemer har vi et nødberedskab.

Hensyn til medarbejdere
Får man besøg af en af vores medarbejdere fx ved akutte, forsyningsmæssige problemer, bedes man respektere, at medarbejderen er en del af samfundets kritiske infrastruktur. Derfor skal man holde afstand til medarbejderen, undlade at bringe medarbejderen i kontakt med evt. smittekilder og undgå fysisk kontakt.

Forlængelse af frist
Normalt har man 90 dage til at blive tilsluttet fjernvarmen fra vi åbner for vandet. Da både vi og VVS'erne er berørt af Corona-situationen forlænger vi fristen, foreløbig til og med påske, og eventuelt længere, indtil situationen normaliseres. Hold øje med denne boks.