Forsyningsledning

Forsyningsledning fra Glentevej til Sverigesvej. Tidsplan: primo-ultimo 2017. Strækningen på Strandkærvej laves først, når den nye omfartsvej er færdig. Vi samarbejder med SAMN-forsyning.