Hvad koster det?

Naturligt nok er det, der interesserer mange i forbindelse med fjernvarmeplanens udrulning af fjernvarme, prisen. Hvad koster det for mig som ny forbruger at blive tilsluttet? Vores kampagnepris gør det billigt og nemt.

Kampagnepris, 1. års rabat, 9 års udsættelse, egen VVS'er - Hvad er mulighederne?

Fjernvarmen rulles ud til de nye områder i etaper som vist på kortplanen. Efterhånden som den når frem, modtager beboerne tilbud om at blive tilsluttet.

Kampagnepris

Da det er fordelagtigt for fjernvarmeplanens, og dermed for forbrugernes, økonomi at så mange som muligt tilslutter sig hurtigst muligt, tilbydes beboerne en fast kampagnepris med rabat, som gælder det første år efter, at tilslutning er en mulighed i deres område. Kampagneprisen er beregnet ud fra standardhuset på 130m2 med 15m stikledning. Herfra fratrækkes en 1. års rabat på kr. 20.000 inkl. moms. Den resulterende kampagnepris er fast og gælder for alle, der lader sig tilslutte, uanset husstørrelse, længde på stikledning og indvendige forhold, og den er inklusive afkoblingsgebyr til gasleverandøren.

Vent op til ni år

Man er ikke tvunget til at tilslutte sig inden for det første år. Faktisk har man ni år at løbe på. Men venter man længere end det første år, mister man muligheden for kampagnepris.

 

FJHO's VVS'er

Egen VVS'er

  År 1 År 2-9 År 1 År 2-9
Husinstallation
inkl. unit
kr. 21.875 kr. 21.875 Egen aftale Egen aftale
Stikledning kr. 11.250 kr. 11.250 kr. 11.250 kr. 11.250
Tilkoblings-
bidrag
kr. 4.500 kr. 4.500 kr. 4.500 kr. 4.500
Installations-
bidrag
kr. 7.925 kr. 7.925 kr. 7.925 kr. 7.925
I alt kr. 45.550 kr. 45.550 kr. 23.675 kr. 23.675
Rabat - kr. 20.000 kr. 0 - kr. 20.000 kr. 0
Kampagnepris kr. 25.550   kr. 3.675  

Alle priser er inkl. moms

Husinstallation

Den indvendige del består af indvendige rørføringer og retablering, nedtagning af eksisterende gasfyr, fjernelse af aftræk, levering og tilkobling af ny fjernvarmeunit.

Egen VVS'er

Hvis Fjernvarme Horsens' kvalitetskrav overholdes, må man gerne vælge sin egen installatør til den indvendige del. Vælger man at blive tilsluttet indenfor det første år og benytte sin egen installatør, får man stadig en kampagnepris med rabatten på kr. 20.000 inkl. moms, men husinstallationen trækkes ud af regnestykket.

Det indvendige arbejde, inkl. fjernvarme-unit'en afregnes med egen VVS'er.

Venter man 2-9 år med at blive tilsluttet, mister man rabatten.

Håndværkerfradrag

Læs her »

Læs mere om forløbet når du får fjernvarme her »