Hovedkort 02

Fjernvarmeplan Horsens

I 2015 blev den store plan for konvertering fra naturgas til fjernvarme for Horsens-området vedtaget. Planen er i fuld gang med at blive til virkelighed, og på denne fane, som vi driver sammen med Horsens Kommune, kan du følge med i arbejdet og få mere information. Alle artikler under fanen "Fjernvarmeplanen" gælder kun for boliger, som er omfattet af fjernvarmeplanen. For andre gælder vores normale forretningsbetingelser.