Afregningsmodel

Fjernvarme Horsens har en afregningsmodel, der giver mulighed for at spare ekstra på varmeregningen.

Varmeregningen består af et fast bidrag, som afhænger af boligarealet. Det faste bidrag kaldes effektbidraget. Forbrugsbidraget er variabelt og afhænger af varmeforbruget. Hertil kommer et abonnementsbidrag som er ens for alle.

I den hidtidige model har det betydet, at et lille varmeforbrug i forhold til boligarealet gjorde det faste bidrag uforholdsmæssigt stort i forhold til forbrugsbidraget. Specielt nyere boliger med god isolering og et stort areal påvirkes af dette forhold.

Tidligere var det faste bidrag udelukkende afhængigt af boligarealet. Forbruget havde ingen indflydelse på det faste bidrag.

I den nuværende afregningsmodel er det faste bidrag stadig udregnet efter boligarealet, men det kan højst udgøre 70% af forbruget. De to dele hænger sammen, så hvis forbrugsdelen falder, følger den faste del med ned.

Det tilgodeser et lavt forbrug ift. boligarealet. På den måde anspores forbrugerne til at spare på energien.

Ved et normalt eller højt forbrug ift. boligarealet vil det faste bidrag være mindre end 70% af forbrugsbidraget, hvorfor det faste bidrag ikke vil falde. Regningen vil være den samme som hidtil.

Eksempler

Eksemplerne herunder benytter disse betingelser. Eksemplerne benytter den nye afregningsmodels principper, som beskrevet ovenfor. Modellen er gældende pr. 1. juli 2017. Priserne i eksemplerne er fjernvarmeprisen pr. 1. juli 2018 (490 kr./MWh), som er vedtaget og godkendt.

Eksemplerne er uden beregnerens skønnede udgift til vedligehold af fjernvarmeinstallationen, kr. 162,50/år.

Eksempel 1

Hus på 200m2 med et forbrug på 8 MWh
Variable omkostninger 8 MWh x 490 kr./MWh = 3.920 kr.
Faste udgifter 200m2 x 23,13 kr./m2 + 625 kr. = 5.251 kr.
Faste udgifter max 70% af 3.920 kr. = 2.744 kr.
Samlet varmeregning 3.920 + 2.744 = 6.664 > 5.251 = 6.664 kr.
Besparelse ift. hidtidige tarifering 3.920 + 5.251 = 9.171 - 6.664 = 2.507 kr.

Eksempel 2

Hus på 130m2 med et forbrug på 7 MWh
Variable omkostninger 7 MWh x 490 kr./MWh = 3.430 kr.
Faste udgifter 130m2 x 23,13 kr./m2 + 625 kr. = 3.632 kr.
Faste udgifter max 70% af 3.430 = 2.401 kr.
Samlet varmeregning 2.401 + 3.430 = 5.831 kr.
Besparelse ift. hidtidige tarifering 3.430 + 3.632 = 7.062 - 5.831 = 1.231 kr.

Eksempel 3

Hus på 200m2 med et forbrug på 20 MWh
Variable omkostninger 20 MWh x 490 kr./MWh = 9.800 kr.
Faste udgifter 200m2 x 23,13 kr./m2 + 625 kr. = 5.251 kr.
Faste udgifter max 70% af 9.800 = 6.860 kr.
Samlet varmeregning 9.800 + 5.251 = 15.051 > 5.251 = 15.051 kr.
Besparelse ift. hidtidige tarifering 9.800 + 5.251 = 15.051 - 15.051 = 0 kr.

Eksempel 4

Hus på 130m2 med et forbrug på 18,1 MWh
Variable omkostninger 18,1 MWh x 490 kr./MWh = 8.869 kr.
Faste udgifter 130m2 x 23,13 kr./m2 + 625 kr. = 3.632 kr.
Faste udgifter max 70% af 8.869 = 3.632 kr.
Samlet varmeregning 8.869 + 3.632 = 12.501 kr.
Besparelse ift. hidtidige tarifering 8.896 + 3.632 = 12.501 - 12.501 = 0 kr.

Varmeregning og besparelse 20 MWh 8 MWh 18,1 MWh 7 MWh
200m2 15.051 0 6.664 2.507     
130m2       12.501 0 5.831 1.231

Bemærk, at et almindeligt hus på 130m2 og et gennemsnitligt til højt forbrug på 18,1 MWh ikke opnår en lavere afregning.

Graf Af Ny Afregningsmodels Eksempler