Afgiftsspecifikation

Afgiftsspecifikation til erhvervskunder er gældende fra 1.7.2015 til 30.06.2016

oktober 2016

Afgiftsspecifikation for finansåret 2015/16

Affaldsvarmeafgift (affald) - kulafgift på momsangivelsen

68,40 kr./MWh

Gasafgift

48,30 kr./MWh

CO2-afgift (omfattet af CO2-kvoteordningen)

34,70 kr./MWh

CO2-afgift (ikke omfattet af CO2-kvoteordningen)

5,10 kr./MWh

 Forudsætninger:

  • Oplysningerne afgives i henhold til gasafgiftslovens §12, stk. 8, kulafgiftslovens §9, stk. 9, samt C02-afgiftslovens §10, stk. 4
  • C02-afgiften er opgjort aconto for 1. halvår 2016 og skal verificeres før den er endelig, jf. C02-afgiftslovens §5, stk. 2. Verifikationen sker i marts 2017
  • Fjernvarme Horsens er ikke ansvarlig for, hvorvidt den enkelte varmekunde opfylder betingelser for at opnå godtgørelse af afgifter på varmeforbrug, jf. energiafgiftslovgivningen samt SKATs praksis.